• telegram
  • instagram
  • آپارات
  • شرکت Blumotix ایتالیا

      شرکت بلومتیکس که درواقع یکی از زیر مجموعه های گروه مهندسی Teleco در کشور ایتالیا است، فعالیت خود ر ...

      شرکت بلومتیکس که درواقع یکی از زیر مجموعه های گروه مهندسی Teleco در کشور ایتالیا است، فعالیت خود را در زمینه اتوماسیون ساختمان همزمان با پیوستن به انجمن KNX به صورت جدی در شهر Lugo ایتالیا آغاز ...

    بیشتر بخوانید