• telegram
 • instagram
 • آپارات

بانک ها – ساختمان هوشمند- BMS

بانک ها - ساختمان هوشمند- BMS

ساختمان ها و مجتمع هاي مسکونی بزرگ نیاز به سیستم هاي خدمات ساختمانی وسیعی دارند، این موارد شامل سیستم هاي حرارتی، تهویه مطبوع، مهندسی الکتریکی، روشنایی، مکانیزم هاي پرده و نورگیر مکانیکی، مهندسی بهداشت، حمل و نقل (بالابرها، پله برقی ها، سیست م هاي محل اسناد ) و سیستم هاي اطلاعات و مخابراتی  (سیستم هاي تلفن، سیستم هاي فراخوان، فناوري هاي سیستم هاي داده و اداري) می باشد. سیستم هاي ایمنی نیز نظیر کنترل ورودي، اعلام حریق و ورودي غیر مجاز از نیازمندي هاي ضروري این ساختمان ها هستند. به علاوه سیستم هاي مدیریتی براي امور روزمره نظیر سیستم جمع آوري اطلاعات، تعمیر و نگهداري، مد یریت زمان، برنامه ریزي اتاق ها و مدیریت و کنترل هزینه در این ساختمان ها ضروري است . در حا ل حاضر تمام موارد فوق تحت پوشش سیستم مدیریت ساختمان قرار گرفته است . این سیستم مجموعه خدمات ساختمان، مدیریت انرژي و ایمنی را در یک واحد کنترل در اختیار می گذارد . در واقع تمام اطلاعات بدست آمده از بخش هاي مختلف ساختمان توسط حسگرها به واحد مدیریت ساختمان ارسال و از آنجا توسط نرم افزار هاي موجود فرامین جهت نیل به اهداف ذکر شده صادر می شود. مزیت این سیستم نسبت به سیستم هاي کنترلی سنتی استاندارد، عمدتاً امکان کنترل بهینه مدیریتی و فنی متمرکز می باشد. باید در محاسبات اقتصادي ایجاد این سیستم، کاملاً به این نکته توجه داشت که در حدود 80 درصد از قیمت تجهیزات این سیستم که در کنترل سیستم هاي حرارتی و برودتی بصورت مشترك استفاده می شود در سیستم هاي سنتی و متداول نیز هزینه می­ شود. یکی دیگر از نکات مهم در انتخاب سیستم، قابلیت پشتیبانی مداوم سیستم توسط شرکت سازنده و یا نمایندگان داخلی آن می باشد . قابلیت هاي سخت افزاري و نرم افزاري سیستم هاي مدیریت ساختمان کم و بیش در بین سازندگان بین المللی مشابه است ولی نکته مهم هنر استفاده از این قابلیت ها در مراحل طراحی، برنامه نویسی، نصب و مخصوصاً راه اندازي سیستم می باشد . مزیت هاي ذکر شده براي این سیستم مخصوصاً بهینه سازي مصرف انرژي و کاهش هزینه هاي نگهداري و راهبري تجهیزات حرارتی- برودتی و الکتریکی، افزایش شرایط راحتی ساکنین بستگی مستقیم به کیفیت و طراحی برنامه نویسی و اجراي آن و همچنین رابطه مستقیم با سطح علمی مهندسین راهبر در آنالیز اطلاعات دارد. مزایاي این کنترل در نیل به اهداف زیر خلاصه می شود:

 • صرفه جوئی در مصرف انرژي
 • کاهش نیروي انسانی
 • افزایش عمرمفید تجهیزات و کاهش نرخ خرابی آن ها
 • کاهش هزینه هاي نگهداري و راهبري
 • نگهداري و راهبري علمی و برنامه ریزي شده
 • برقراري اتوماسیون قابل انعطاف براي تمامی عملکرد هاي ساختمان
 • افزایش بازده کاري نیروي انسانی به لحاظ فراهم شدن محیط کاري مناسب از رهگذر کنترل دقیق پارامترهاي مختلف نظیر دما، رطوبت، دي اکسید کربن و روشنائی در ساختمان
 • بهینه سازي عملکرد سیستم هاي ساختمان بطور مداوم
 • بالا بردن سطح علمی مهندسین راهبري و نگهداري تاسیسات ساختمان
 • تامین ایمنی ساختمان

به بیانی ساده می توان گفت، مجموعه اي از کنترلر هاي دیجیتال که بصورت یک شبکه به هم متصل می باشند را سیستم مدیریت ساختمان گویند.

یکی از محاسن سیستم هاي فنی و مدیریتی ساختمان افزایش راحتی ساکنین و در نتیجه بازده کاري آنهاست. که معمولا در هیچ گزارش اقتصادي براي محاسبه زمان برگشت سرمایه گذاري سیستم مدیریت هوشمند در ساختمان گنجانده نمی شود ولی در ساختمانهاي اداري معظم نظیر بانک و بیمه می توان رقم قابل توجهی را منظور نمود و در بیمارستان ها این مزیت از ارزش والائی برخوردار است. سیستم مدیریت ساختمان با استفاده از کنترلرهاي قابل برنامه ریزي نقش مهمی در کنترل دقیق پارامترهایی که باعث افزایش راحتی می­شوند همواره ایفا می کند . عمده ترین این پارامترها عبارتند از درجه حرارت، درصد رطوبت، مقدار دي اکسید، سرعت هوا و همچنین تنظیم روشنایی و نور اپراتور راهبري می تواند سریعاً از طریق کامپیوتر نیاز گرمایی و سرمائی پرسنل را تامین نموده و درجه حرارت و یا رطوبت محیط را طبق خواست و شرایط فیزیکی پرسنل اصلاح نماید. کنترل دي اکسید کربن در فضاهاي پر رفت و آمد نظیر ساختمانهاي اداري و دانشگاه ها بسیار مهم است که امروزه با نصب سنسورهاي اندازه گیري دي اکسید کربن در کانال برگشت هواسازها و یا مستقیما در فضاهاي داخلی، این پارامتر اندازه گیري شده و با تنظیم دمپر هواي تازه، مقدار آن را تحت کنترل قرار می دهند . امروزه در ساختمان پیشرفته، کنترل روشنائی علاوه بر رسیدن به هدف صرفه جوئی در انرژي الکتریکی به عنوان یک عامل آسایش نیز محسوب می شود.

با توجه به گسترش روز افزون ساختمان هاي بلند مرتبه و نیاز به مدیریت هماهنگ این ساختمان ها در موارد گفته شده در متن، استفاده از سیستم مدیریت یکپارچه ساختمان براي کنترل تمام عملکردهاي موجود در ساختمان براي افزایش بهره وري امري اجتناب ناپذیر است. استفاده از این سیستم منجر به کاهش هزینه هاي عمومی ساختمان و استفاده بهتر از تمام ظرفیت هاي به کار رفته در ساختمان می شود . و همچنین باعث صرفه جویی انرژي و در عین حال افزایش ارزش افزوده ساختمان می شود.

   

مطالب مرتبط