• telegram
  • instagram
  • آپارات

معرفی پریز Zwave جدید Fibaro

پریز Zwave فیبارو مصرف انرژی را مانیتور می کند. فیبارو از این پریز هوشمند در سال 2018 رونمایی کرد. این تجهیز می تواند در صورتیکه دستگاه های متصل به آن بیش از اندازه انرژی مصرف کنند و یا چراغ هشدار  روشن شود خاموش کند. 

معرفی پریز Zwave جدید Fibaro

 پریز هوشمند جدید Fibaro در دو نوع ارایه شده است یک پریز هوشمند استاندارد و یک پریز هوشمند با usb. برای نظارت بر انرژی کافی پریز هوشمند را به یک منبه برق و شبکه Zwave وصل کنید. رنگ های مختلفی که توسط LED تعبیه شده در این پریز میزان مصرف انرزی را به ما نشان می دهد.

 

مطالب مرتبط