• telegram
  • instagram
  • آپارات

مبدل شبکه IP/ Knx خانه هوشمند ‌– شرکت ABB آلمان

مبدل شبکه IP/ Knx خانه هوشمند
[gap height="15"]
با استفاده از رابط IP می توان دستگاه های پروتکل EIB/KNX را از طریق LAN با استفاده از نرم افزار ETS برنامه ریزی و کنترل نمود. این دستگاه از پروتکل (EIB net /IP (tunneling استفاده می کند و برای عملکرد نیاز به منبع تغذیه 10 تا 30 ولت DC دارد.

مطالب مرتبط